SOL on suurepärane koht praktika tegemiseks

14. jaanuar 2022

Elukestva õppe heaks näiteks on see, et SOLis õpivad kõik, tehes seda igapäevatöö käigus, koolitustel ja arenguprogrammides osaledes või praktikaülesandeid täites.

Käesoleva aasta teeb aga põnevaks asjaolu, et mitmed meie töötajad õpivad hoopis muul erialal kui nad ise igapäevaselt töötavad. See annab suurepärase võimaluse laiendada oma oskuste pagasit ja lisaks oma erialale mõista ning omavahel siduda ka teisi valdkondi. Neil oli hea võimalus läbida oma kooli praktika SOLis, kus toetavateks juhendajateks olid nende enda head kolleegid erinevatest üksustest. Praktika juhendajad kohtusid praktikantidega regulaarselt, juhendasid, kaasasid, toetasid ja jagasid tagasisidet edusammude kohta. Praktika lõppedes analüüsiti üheskoos praktikale püstitatud eesmärkide täitmist, praktikandi arengut ja juhendaja toetust.

Loe meie praktikantide kogemustest lähemalt siit:

Müügijuht Eingard läbis müügiosakonnas haldus-ja ärikorralduse praktika: Parimad tingimused ja korraldus praktikale, mida üks tudeng üldse soovida saab. Suures osas aitas praktika mõista just ärikorralduse poolt. Põhiline rõhk oli müügi juhtimisel. Lisaks enda praktikaülesannete täitmisele, nägin, kuidas toimuvad ka muude valdkondade protsessid antud ettevõttes. Juhendaja oli alati minu jaoks olemas. Aitas kõikide küsimuste ja muredega toime tulla. SOL on suurepärane praktika koht.

Personalispetsialist Emili läbis personalitöö praktika: Nautisin väga tervet praktika perioodi. Mulle meeldis, et mind võeti kohe soojalt vastu. Mulle meeldis praktika ka sellepärast, et sain koolis õpitud teadmised reaalselt kasutusse panna ning ka tööõiguse kohta palju juurde õppida. Töökultuur on siin väga mõnus. Minu arust kõigi töötajate käitumises peegelduvad ettevõtte väärtused. Soovitaksin teistele praktikal osalemist! See on kogemus, mis tulevikus kindlasti kasuks tuleb.

Baltikumi arendusprojektide juht Helena läbis e-turundustegevuse korraldamise praktika: Juhendajaga oli kommunikatsioon väga hea. Eelkõige oli praktika raames hea katsetada koolis õpitut reaalses elus ja olen antud võimaluse eest meie ettevõttele väga tänulik. Koostasin tekste kodulehele, aitasin koostada kuu plaanide tekste ja korraldasime Ülemiste City pesumaja juures pesumajade pildistamise. Praktika raames osalesin ka Raadio Star FM hommikuprogrammis ja TV3 Duublisaate intervjuul. Aitasin koostada meie ettevõtte kodulehele maandumislehti.

Värbamisspetsialist Anna läbis värbamise praktika: Praktika käigus aitasin töökuulutusi teha ning neid turundada, samuti vastasin kandidaatide kõnedele ja tutvustasin tööpakkumisi. Töö oli seotud ka töödejuhatajate toetamise ja neile töötajate leidmisega. Üldmulje oli väga hea! Mind võeti väga hästi vastu, anti piisavalt aega, et kohaneda ja koolitati ning juhendati koguaeg, aga samas usaldati piisavalt, et teha mingeid asju üksi. Minu praktika juhendajad aitasid ja juhendasid mind igapäevaselt. Jäin mõlemaga väga rahule ja ei kujutaks paremat praktikat endale ettegi. 

Pearaamatupidaja Kaja läbis kvaliteedispetsialisti praktika: Minu kvaliteedispetsialisti praktika toimus 2021. aasta kevadel SOLis  kaugtöö tingimustes. Valikut SOL Baltics OÜ kasuks teha oli lihtne mitmel põhjusel:  ma töötan selles ettevõttes kolmandat aastat pearaamatupidajana; SOL Baltics OÜ omab ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 sertifikaate, ettevõte on avatud pakkumaks praktikavõimalusi erinevates tegevusvaldkondades. Mul on hea meel, et sain praktika käigus täita ülesandeid, mis olid minu jaoks huvitavad, kooskõlas praktika eesmärkidega ja olulised ka ettevõttele. Uue majandustarkvara juurutamine näitas selgelt kui palju kasu võib olla kvaliteedi-juhtimissüsteemist – protseduuride ja programmi võimaluste kooskõlastamine tõi kaasa muudatusi protseduurides ja ka täiendavaid arendusi. Iga muudatus kaaluti läbi SOLi juhtimisfilosoofiast lähtudes.

Baltikumi kvaliteedi – ja töökeskkonnapartner Helen läbis personalitöö praktika: Kevadist hetkeolukorda arvestades toimus minu praktika läbi Teamsi. Võin öelda, et vaatamata sellele said püstitatud eesmärgid läbitud suurepäraselt.  Oli huvitav väljakutse töötada nii suures ettevõttes nii väljakutsuval ajal. Personaliosakonna töötajad tõestasid oma kogemuse ja professionaalsusega, et esimese aasta praktikaks sai valitud hea ettevõte. Juhendaja ja kaastöötajad olid abivalmid ning tööatmosfäär väga hea. Kahju ainult, et nii vähe sai kontoris viibida. Samas saan kinnitada, et kui ise oled aktiivne ja hea suhtleja, siis on võimalik omandada vajalik info ka läbi Teamsi.  Aitäh SOL-i personaliosakond!  

SOL Baltics’ile on omistatud Tallinna Õppijasõbraliku tööandja tiitel: https://www.sol.ee/uudised/solbalticsioppijasobralikkusttunnustati/.