SOLi teeninduskvaliteedi partner Baltikumis nomineeriti Aasta Sisekoolitaja 2022 tiitlile 

25. november 2022

Aasta Sisekoolitaja konkursi eesmärk on tunnustada organisatsioonide sisekoolitajaid kui täiskasvanute arengu toetajaid, kes jagavad oma teadmisi organisatsioonisiseselt, juhendavad kolleege spetsiifiliste oskuste arendamisel, suunavad nende kui täiskasvanud õppijate arusaamade ja hoiakute kujunemist ning toetavad nende enesearengut. 

Tiina Vinkmann pälvis tunnustuse Aasta Sisekoolitaja 2022 kolme parima nominendi hulgas. Tiitli sai seekord SOLi hea koostööpartneri Töötukassa sisekoolitaja. 

Tiina töötab SOLis 2019. aasta suvest Baltikumi teeninduskvaliteedi partnerina. Ta panustab aktiivselt SOLi teeninduskvaliteedi arendamisse tehes tihedat koostööd puhastusvaldkonna äriüksustega nii Eestis, Lätis kui Leedus. Lisaks on Tiina tugev sisekoolitaja, kes töötab välja ja viib läbi puhastus- ning teeninduskvaliteedi alaseid sisekoolitusi erinevate üksuste töötajatele. Sisekoolituste spekter, mida Tiina veab, on lai, alates puhastusteenindajate täiendjuhendamisest objektidel, lõpetades puhastusvaldkonna juhtide erialaste kompetentside arendamise ja kutseeksamiteks ettevalmistamisega. Tiina poolt juhitud puhastusalase kutse ettevalmistavates SOLi arenguprogrammides on kutseeksami edukalt sooritanud 100% osalejatest, kokku lausa 37 õppijat 2 aasta jooksul. 

Pildil: Tiina Vinkmann, Baltikumi teeninduskvaliteedi partner 

Tiina on kindlasti SOLis Baltikumi koristusvaldkonna kompetentsikeskuse tugisammas.

Tiina on osalenud ka mitmetes arenguprojektides, millest suurim on hetkel käimasolev INSTA800 rahvusvahelise standardi uuendamine koostöös koristusvaldkonna professionaalidega viiest erinevast riigist. Ta on käed külge pannud standardipõhise koolituse väljatöötamisel puhastusteenindajatele, seda testinud ja läbi viinud koolitusi Läti erinevatel kliendiobjektidel. 

Kõiki neid teadmisi ja oskuseid, mida Tiina sisekoolitajana omab, ei ole võimalik üheski koolis õppida. Olulise osa oma ettevalmistusest täiskasvanute koolitajana on Tiina saanud oma andragoogika õppest. Erialaste teadmiste pagasi taga on kindlasti palju erinevaid koolitusi läbi aastate, kuid suures osas tugineb tema erialane (koristusvaldkonna) professionaalsus pikaajalisele, lausa 16aastasele praktilisele kogemusele ja koolitajana tegutsemisele. 

Küsisime Tiinalt, mis teda sisekoolitaja töös paelub. 

“Sisekoolitus on paljuski erinev minu eelmisest tööst. Praegusel hetkel on minu õpilasteks minu kolleegid, keda ma kohtan igapäevaselt kontoris ja objektil. See on pidev õppimine mõlemale poolele. Tagasiside sisekoolitajale õpilastelt on väga kiire ja vahetu ning eelkõige aus. Kõik koolitusel räägitu peab olema lihtsalt arusaadav ja praktikas kasutatav. Minu kui sisekoolitaja areng toimub eelkõige tänu neile, et olla valmis uuteks küsimusteks. Sisekoolituse teeb huvitavaks see, et saan anda sisendi uue koolituse loomiseks, rääkida kaasa koolituse sisu osas, aidata kokku panna ja viia ellu uue koolituse sisu ja eesmärgid.“ 

Uurides Tiinalt, kuidas ta seda kõike jaksab ja jõuab, vastab ta: 

„Mind inspireerib, kui mõni kolleeg ütleb, et minu pakutud lahendus töötas või oli hea, et ma toetasin õigel hetkel ja andsin enesekindlust juurde. Töökaaslaste avatus ja ausus on sisekoolituse õnnestumiseks ühed olulisemad. Mulle meeldib minu töö väga ja eriti meeldivad mulle minu töökaaslased.”