Praktikant Kristi: „Iga inimene vastutab ise oma õppimise eest“

14. märts 2023

Jaanuaris liitus SOL perega praktikant Kristi Kivipuur, kes tuli meie juurde kümneks nädalaks läbi haridusjuhtide praktikaprogrammi. Kristi töötab igapäevaselt Viigi Koolis direktorina. SOL-is soovib ta praktika jooksul õppida meeskonna juhtimise ja motiveerimise oskusi, uusi värbamisviise ning palju muud. Palusime Kristil end ja oma tegemisi lähemalt tutvustada.

Kristi peab oma töös väga oluliseks avatud suhtlemist.

Mis kool on Viigi Kool?

Haapsalu Viigi Kool on riigikool erivajadustega õpilastele, mis asutati 1960. aastal, et võimaldada lastele 1950. aastate lõpus Eestit tabanud lastehalvatuse epideemia järgset ravi. Kooli nimi oli siis Haapsalu Sanatoorne Internaatkool. Põhimääruse järgi on Viigi Kool kõrgeima kompetentsitaseme ja sobivaima füüsilise õppekeskkonnaga kool tugi- ja liikumisaparaadi talitushäirete, liitpuude ja intellektipuudega õpilastele.

Milline on Sinu taust koolijuhina?

Koolijuhina alustasin Viigi Koolis 2017. aastal. Enne seda olin lühikest aega vallas haridusnõunik. Ametniku töö mulle ei sobinud, soovisin ikka kooli tagasi, sest õpilaste särasilmad annavad palju uut energiat koos kasvades.

Elu on mingil põhjusel toonud mind just erivajadustega õpilaste juurde. Minu jaoks on kõik lapsed võrdsed ja neid tulebki nii võtta. Noorena alustasin tööd Palivere Eriinternaatkoolis. Kasvatajana tööd alustades ja ülikooli lõpetades andsin juba koolis tunde.

Edasi sain ootamatult õppealajuhataja lahkudes tema ametikoha. Veel ootamatumalt sain samal aastal päevapealt koolijuhiks. Tunnistan, et ma pole sündinud juhiks. Elu on mind õpetanud läbi raskuste ja erinevate olukordade toime tulema. Olen üle mõtleja, kuid teatud olukordades on see kasuks tulnud. Olen olnud ettenägelik, sest inimestega töötades ei tea me kunagi, kuidas olukorrad tegelikult lahenevad. Ma olen ka väga suur muretseja, kuid vaatamata sellele olen siiani oma soovitu saavutanud.

Kristit innustab SOLi erinevate valdkondade esindajate asjatundlikkus ja pühendumine. Pildil: Kristi ja SOL tehnohoolduse teenindusjuht Rait.

Mida sinu jaoks tähendab koolijuhi amet?

Koolijuht on eestvedaja ja suunanäitaja, olla kõigile koolis olemas – õpilasele, õpetajale, töötajatele, lapsevanametele ja kogukonnale. Loomulikult soovin, et muudatused toimuksid kiiresti, kuid tark ei torma – ikka tasa ja targu, seda on mulle elu õpetanud.

Selleks, et ajaga kaasas käia, oli mul võimalus osaleda Haridusjuhtide Praktikaprogrammis. Siin ma olen, täis tahet saada osa igast väiksemast tegevusest SOL-is. Tunnen, et olen täiesti õiges kohas ja te olete minu inimesed. Juba täna tean, mida ma siit endaga kooli kaasa võtan, et koolielu paremini toimiks. Ja mitte ainult kooli arenguks, see SOL-i vabaduse, vastutuse ning väärtuste pakett on minule igapäevatöös aluseks.

Miks otsustasid osaleda praktikaprogrammis?

Mulle meeldib meeskonnas olla võrdne tiimiliige. Tunnen end turvaliselt keskkonnas, kus raamistik ja reeglid on paigas. Hoolin oma töötajatest ja soovin, et nad suudaksid oma tööd tehes olla õnnelikud ning rahulolevad. Praktikalt ootan võimalust õppida erasektori juhtidelt, kuidas paremini koordineerida meeskonnatööd, kuidas meeskonda motiveerida ja kaasata uuendustele, inspireerida oluliste arendustegevuste elluviimisel. Soovin lähemalt tutvuda erasektori personalitöö ja värbamisega. Lisaks saada praktilisi kogemusi, kuidas enesekindlamalt toime tulla suheldes erinevate huvigruppidega.
Oma tegevuses juhindun motost „Tee teistele seda, mida tahad, et sulle tehakse“. Sellest lähtudes püüan ka oma meeskonda eesmärgipäraselt tegutsema panna. Minu jaoks on koolitöö protsess, kus kõigil osapooltel peab olema võimalus areneda ning kaasa rääkida. Oluline on, et õppimine ja õpetamine muutuks osapooltele huvitavaks ning meeldivaks kogemuseks. Selleks tuleb koolil olla loov ja teha koostööd paljude erinevate huvigruppidega. Selle kõige saavutamiseks pean oluliseks ühtset meeskonda.

Kristit üllatas SOLis töö tegemise juures paindlikkus, vabadus ja vastutus.

Mida on koolijuhil erasektoris õppida?

Me kõik müüme oma FIRMAT! 😊 ehk me kõik oleme kooli visiitkaardid! Seda motot soovin kooli ka viia.

Alustades algusest oli minule kõige ülevaatlikum ja sisukam detsembris toimunud SOL IN sisseelamiskoolitus – Juhtimise ja Väärtuste päev. Sain aru, et olen oodatud ja mind võetakse usaldusega meeskonda.

Töö tegemise juures üllatas mind paindlikkus, vabadus ja vastutus. Kõik teavad oma töövaldkonda ja peavad oluliseks koostööd, ise kaasates ja soovides olla kaasatud.

Kohtudes erinevate valdkonna inimestega, julgen kinnitada, et nad teevad oma tööd täie pühendumisega. Iga valdkonna juht on asjatundja ja kõik on väga tihedalt seotud omavahelises koostöös. Koostöö toimub ka kogu Baltikumi juhtidega, et asutuse ühiseid eesmärke ellu viia.

Pean oma töös väga oluliseks avatud suhtlemist ja jälle tõdesin, et selline nagu oled ise, on ka teised sinuga. Aastatega saan aru, kui oluline on teadlikult veedetud aeg. Olla kohal siin ja praegu, pühenduda ning võtta sellest maksimum.

Milliseid oskusi soovid programmi jooksul arendada?

Soovin, et iga inimene vastutab ise oma õppimise eest!

Programmi sisenedes olid mul väga konkreetsed eesmärgid, mis on eespool kirjas. Täna juba olen saanud palju enam. Seda ei osanud oodata. Olen kirja pannud pisikesi detaile, mis mind siin olles kõnetavad. Tõenäoliselt teie ise peate neid nii loomulikuks ja ei märkagi.

Mis on senised muljed SOL Baltics ettevõttest?

Super! Ma tänan südamest kõiki, kes mind on sellele SOL Baltics teeotsale juhatanud.

Ausalt, esimestel nädalatel tundus seda kõike korraga palju – kohtumised erinevate valdkonna inimestega. Siis sain aru, et koolijuhina teen neid töid ju ise või juhiabiga. Vesteldes mentor Katrega, tõdesin, et nii mõnedki tööülesanded saab delegeerida. Seda tulingi siia õppima.

Sain aru, et kui on vaja muudatusi või muutusi ellu viia, siis üksi ei tee midagi. Siin on oluline kohe kaasata meeskonnaliikmeid, et kõik on teadlikud, kes, mida ja milleks teeb. Nemad on ideede kandjad.