Vastutustundlikkus

SOL vastutustundliku tegevuse põhimõtted

SOL vastutustundlikkuse raportid

Rahvusvahelise suurettevõttena hoolitseme oma töötajate, klientide, ümbritseva ühiskonna ja looduskeskkonna eest. Vastutustundlikkus SOLis tähendab seda, et me oleme majanduslikult tugev ettevõte, mis toetub oma tegevuses ettevõtte väärtustele ning arvestab eesmärkide seadmisel oluliste sidusgruppidega.

SOL Vastutustundlikkuse raport 2022

SOL Vastutustundlikkuse raport 2021

SOL Vastutustundlikkuse raport 2020

SOL Vastutustundlikkuse raport 2019

Vastutustundliku äritegevuse tegevusjuhised SOL koostööpartneritele

SOL Baltics eesmärk on pakkuda oma klientidele vastutustundlikke kvaliteetseid teenuseid, seetõttu valime oma tarnijateks, alltöövõtjateks ja teisteks huvipoolteks isikud, kel on SOLiga samaväärselt kõrged eetilised käitumisviisid ning kes peab oluliseks töötajate ohutust ja tervist ning tähtsustab keskkonnasäästlikku tegevust.

SOLi jaoks on oluline vastutustundlik äritegevus. Rakendame SOLis integreeritud kvaliteedi, keskkonnahoiu ja töökeskkonna juhtimissüsteemi, mis vastab standardite ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 nõuetele.

Oleme välja töötanud hanketegevusega seotud nõuded, mille eesmärk on tagada lepingute sõlmimine nende koostööpartneritega, kes järgivad säästva ning vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid nagu seda ise teeme.

Tutvu SOL koostööpartnerite tegevusjuhisega siin:

Tegevusjuhis koostööpartnerile