KESKKOND

Keskkond

Me töötame vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnakaitsealastele põhimõtetele ja meie eesmärk on end pidevalt täiendada. Meie tegevus vastab riiklikele keskkonnaalastele õigusaktidele ja saastelubadele.

Me töötame selle nimel, et saavutada  energiatõhusus, kahjulike heidete ning jäätmetootmise vähendamine.