ÜLDISED PÕHIMÕTTED

Meie jaoks on oluline vastutustundlik ja jätkusuutlik äritegevus.

Meil on kõrged eetilised käitumisviisid, peame oluliseks meie töötajate ohutust ning tervist ja tähtsustame keskkonnasäästlikku tegevust.

Meie eesmärgiks on pakkuda oma klientidele vastutustundlikke kvaliteetseid teenuseid. Valime oma koostööpartneriteks, alltöövõtjateks ja teisteks huvipoolteks isikuid ja ettevõtteid, kes järgivad sama kõrgeid eetilisi käitumisviise ja põhimõtteid.

Meie integreeritud kvaliteedi, keskkonnahoiu ja töökeskkonna juhtimissüsteem vastab ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 standardite nõuetele.