SOL Baltics OÜ juhtpõhimõtted

SOL Baltics on Baltikumi suurim kinnisvara korrashoiuteenuseid pakkuv ettevõtte. SOL juhtimisfilosoofia rõhutab vastutust, usaldust, loovust, vabadust, eesmärke ning rõõmsat ja professionaalset töötamist.

Meie ülesandeks on pakkuda teenuseid ja arendada oma tegevust viisil, mis kõige paremini aitab meie kliente oma põhitegevusele keskenduda. Tehes seda kliendi ja keskkonna sõbralikult ning hoolides oma töötajatest.

Selle saavutamiseks on meile oluline:


KLIENDIRAHULOLU

  • Teenuse kvaliteedi tagame kompetentside juhtimisega ettevõttes. Väärtustame ja arendame oma töötajaid.
  • Mõõdame ja analüüsime järjepidevalt kliendirahulolu ning tagame oma teenusega parima rahulolu klientidele.

KESKKONNA HOIDMINE

  • Sorteerime oma jäätmeid ja propageerime keskkonnahoidlikku mõtteviisi ka oma klientidele.
  • Propageerime kemikaalivaba puhastust.
  • Kemikaalide kasutamisel eelistame Ecolabel’i ja Põhjamaade Luigemärgiga tooteid.

TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

  • Töötajate töövõime säilitamiseks tagame ohutud ja tervislikud töötingimused. Tagame isikukaitsevahendite olemasolu.
  • Suurendame oma töötajate teadlikkust ohutu töö põhimõtetest.
  • Ohutu töökeskkonna loomiseks kaasame aruteludesse oma mitmekesist töötajaskonda.

Kõikides oma tegevustes järgime õigusaktide, standardite ning huvitatud osapoolte nõudeid.
Kohustume järjepidevalt parendama oma integreeritud juhtimissüsteemi.

 

SOL Baltics OÜ juhtkond