VÄÄRKÄITUMISEST TEAVITAMINE EHK VIHJE ANDMINE

Kui tekib kahtlus seaduste, andmete töötlemise või SOL põhimõtete vastases käitumises, tuleb sellest viivitamatult teatada oma juhile või teavitada SOLi lihtsalt ja turvaliselt täites ära selle vormi.

Teavita väärkäitumisest, anna vihje

Siin saab jälgida teavitusega tehtud tegevusi

SOL tagab, et teatatud rikkumiste uurimisega tegeletakse kooskõlas meie väärtuste, protsesside ja seadustega. Me ei aktsepteeri diskrimineerimist ega kättemaksu nende töötajate suhtes, kes on heauskselt teatanud rikkumise kahtlusest.