VÄÄRKÄITUMISEST TEAVITAMINE EHK VIHJE ANDMINE

Kui tekib kahtlus seaduste, andmete töötlemise või SOL põhimõtete vastases käitumises, tuleb sellest viivitamatult teatada oma juhile, kirjutada e-posti aadressil privacy@sol.ee.

SOL tagab, et teatatud rikkumiste uurimisega tegeletakse kooskõlas meie väärtuste, protsesside ja seadustega. Me ei aktsepteeri diskrimineerimist ega kättemaksu nende töötajate suhtes, kes on heauskselt teatanud rikkumise kahtlusest.