OHUTUS JA TERVIS

Me töötame otsustavalt ja end pidevalt täiustades tervisliku töökeskkonna ning ohutu ja turvalise käitumise nimel, pidades silmas vastavaid rahvusvaheliselt tunnustatud tervise ja ohutuse juhtimise printsiipe ja praktikaid ning vastavat seadusandlust.