SOL koolitussüsteem ja töötajate kvalifikatsioon

SOL Baltics´i mitmeastmeline ja laiapõhjaline koolitussüsteem tagab kõigi töötajate  põhjaliku teoreetilise ja praktilise väljaõppe ettevõttes kasutavate töövahendite ning puhastusainetega varustatud koolitusklassis Telliskivi tn 61b, Tallinn.

Puhastusteenindajad läbivad enne tööle asumist koristuse baaskoolituse, mis koosneb järgmistest osadest:

  • Koristamise põhitõed
  • Puhastusmeetodid
  • Puhastusvahendid
  • Mustuse märkamine ja koristusvajaduse määramine
  • Koristustegevuse planeerimine
  • Ergonoomia ja hügieen

Antud koolitusele järgneb ettevõtte koolituskeskuses toimuv Pinnakatete koolitus.

Uute ja juba töötavate puhastusteenindajate koolitused toimuvad iganädalaselt. Koolitusi viivad läbi puhastusvaldkonna kutsetunnistustega sisekoolitajad ning vajadusel koolitab puhastuteenindajaid ka INSTA 800 spetsialist (serfititseeritud tase 3 ja 4). Tööle asudes läbivad puhastusteenindajad tööohutus- ja koristusalase väljaõppe ka kliendi objektil. Koolitusi viivad läbi töödejuhatajad, koolitusspetsialist ning vajadusel INSTA 800 spetsialist.

SOL koolitussüsteemi kohaselt läbivad töödejuhatajad ka LEAN-põhimõtteid ja tööriistu, INSTA 800 praktiliste teadmiste, juhtimise- ning suhtlemisoskuste koolitused. SOL-s töötab Det Norske Veritas poolt sertifitseeritud INSTA 800 ekspertgrupp, kelle liikmed omavad õigusi teostada sisekoolitusi, luua kliendile kvaliteediprofiile ning teostada INSTA kvaliteedikontrolle. Kõigil SOL töödejuhatajatel on eesmärk omandada kutsetunnistused Puhastustööde juht, tase 4 ja 5.

SOL koolitusprogrammide koostamisel on tuginetud SOL Soome Palvelut OY (Soome) kogemustele ja kõrgetele teenindusstandarditele.