Tugineme SOL põhiväärtustele:

SOL väärtusteks on:

 • Rahulolev klient;
 • Usaldusväärsus;
 • Ettevõtlikkus;
 • Rõõm tehtavast tööst;
 • Loovus igapäevaelus.


Oma töös lähtume:

 • Kliendi vajadus;
 • Kliendi leping;
 • Innovatsioon;
 • Keskkond;
 • Koolitused (sise- ja välikoolitused);
 • Seadused (heakorraeeskirjad jm);
 • Standardid (ISO, INSTA800).

SOL inimese mõiste:

Inimene on vastutustundlik ja soovib teha head tööd, inimesel on vajadus oma tegevuses edukas olla, inimesed on erinevad, inimene on algatusvõimeline ja loov, inimene on mõtlev, tegutsev ja tundeid kogev tervik.

SOL-i juhtimisfilosoofia:

rõhutab vastutust usaldust, loovust, vabadust, eesmärke ning rõõmsat ja professionaalset töötamist.