Tegevused lahenduse loomiseks

Pakkumise etapp (5-7 päeva)

Vajaduste kaardistamine, mõõdistamine, hinna kalkuleerimine

Andmete andmine, ligipääsu võimaldamine, kolleegide kaasamine

Planeerimise etapp(2-4 nädalat)

Meeskonna koostamine, töövahendite ostmine, koolitamine, logistika

Oma töötajate teavitamine, ligipääsude võimaldamine, tööruumide võimaldamine, vee ja elektri tagamine, kommunikatsioon

Käivitamise etapp (2-4 nädalat)

Töö alustamine, koolitamine objektil, regulaarne kohtumine kliendiga

Tagasiside andmine, vajaduste korrigeerimine

Koostöö ja areng (Regulaarsed kohtumised ja proaktiivsed ettepanekud)