EETILINE ÄRITEGEVUS

Seadustest kinnipidamine

Peame alati kinni kõikidest asjakohastest seadustest ja määrustest.

Sobimatud soodustused

Me ei paku, luba ega anna sobimatuid soodustusi ametnike ega muude kolmandate osapoolte mõjutamiseks nende tegevuses oma ametikohustuste täitmisel, et saada või säilitada ärilist või mistahes muud eelist. See põhimõte kehtib sõltumata asjaolust, kas soodustust pakutakse otse või läbi vahendajate.

Me ei rahasta otse ega kaudselt poliitilisi erakondi ega organisatsioone, olemasolevaid poliitikuid või nendeks kandideerijaid.

Huvide konflikt

Me ei loo suhteid, mis võivad põhjustada reaalset või sellisena näida võivat huvide konflikti SOLiga. Äri- või isiklikud, majanduslikud või muud huvid ei tohi olla seotud lähedaste isikutega.

Kingitused, võõrustamine ja kulude kandmine

Me ei tee ega võta vastu otseselt ega kaudselt kingitusi ettevõtte välistelt isikutelt või ettevõtetelt, välja arvatud väikese väärtusega (kuni 100 eurot) reklaamkingitused, millel on tavaliselt ettevõtte logo.

SOLi töötajate võõrustamisel nii üritustel, lõuna- ja õhtusöökidel kui pidudel peab olema selge äriline põhjus. Võõrustamise kulud peavad jääma mõistlikesse piiridesse. SOLi töötaja reisi-, majutus- ja teised kulud sellise võõrustamisega seoses kannab SOL, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teisiti (juhatuse liikme kinnitusel).

Me ei võõrusta, kanna kulusid, ei paku ega võta vastu kingitusi ega muid hüvesid hangete toimumise ajal.