Toiminnat ratkaisun luomiseksi

Tarjousvaihe (5-7 päivää)

Tarpeiden kartoitus, mittaukset, hinnoittelu

Tietojen esittäminen, pääsyn mahdollistaminen, kollegoiden osallistuminen

Suunnitteluvaihe(2-4 viikkoa)

Tiimin kokoaminen, työvälineiden hankinta, kouluttaminen, logistiikka

Työntekijöiden tiedottaminen, pääsyn mahdollistaminen, työtilojen mahdollistaminen, veden ja sähkön varmistaminen, kommunikaatio

Käynnistysvaihe (2-4 viikkoa)

Työn aloittaminen, kouluttaminen kohteessa, säännölliset tapaamiset asiakkaan kanssa

Palautteen antaminen, tarpeiden täsmentäminen

Yhteistyö ja kehitys (Säännölliset tapaamiset ja ennakoivat ehdotukset)