Valvesüsteemide ja ATS hooldus

Hooldatud valve- ja signalisatsioonisüsteem tagavad vara turvalisuse.

SOL Baltics teenuste hulka kuuluvad valvesüsteemide ja ATS hooldus.

Valvesüsteemide ehitamisel kasutatavad seadmed on üldiselt kvaliteetsed ja töökindlad, kuid tuleb ka siin rikkeid ette. Mõnigi kord on hoolduse käigus avastatud rikkis andur, mille töökõlbmatusest polnud kasutaja teadlik. Valvesüsteemide soovituslik hooldus on vähemalt kaks korda aastas. See sõltub paljuski ümbritsevast keskkonnast, kus seadmed asuvad. ATS hooldus on Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele reguleeritud ning kohustuslik vähemalt kord kvartalis.

Pakume valvesüsteemide ja ATS hooldust erinevatel äripindadel:

 • Büroohooned
 • Kaubanduskeskused
 • Haridusasutused
 • Tööstushooned ja tootmishooned
 • Tervishoiuasutused
 • Spad ja spordikeskused
 • Laohooned
 • Hotellid
 • Kultuurikeskused

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem ATS on süsteem, mis annab automaatselt teate tekkinud tulekahjust. Väga oluline on, et ATS-süsteemi regulaarselt kontrollitakse ja hooldatakse kord kvartalis, et tagada süsteemi töökindlus.

Lisaks pakub SOL meeskond hoonete tulekustutite kontrolli. Töökorras kustuti on kiireim abivahend tuleõnnetusel ohutuse tagamiseks ja suuremate varakahjude ära hoidmiseks. Tulekustuteid tuleb kontrollida iga kahe aasta järel, mille tõenduseks kleebitakse kustutile seda kontrollinud isiku allkirjaga nõuetekohane silt.

Hoiame väga hoolikalt korras kõik hooldusraamatud, millega säilib hooldustööde ajalugu ning ühtlasi on täidetud ka seadusest tulenevad kohustused.

ATS hoolduse või valvesüsteemide hoolduse tellimiseks või lisaküsimuste korral võtke julgelt ühendust.

Valvesüsteemide ja ATS hoolduse hulka kuuluvad tööd:

 • Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi hooldus vastavalt seadusele
 • Häireseadmestiku hooldus
 • Jälgimisseadmestiku hooldus
 • Läbipääsusüsteemide hooldus
 • Automaatse tulekustutussüsteemi hooldus
 • Tuletõrje voolikusüsteemide hooldus
 • Tulekustutite kontroll ja hooldus
 • Sprinklersüsteemide kontroll ja hooldus

Küsi pakkumist

   


  sol baltics oü illustratsioon teenused