Käidukorraldus

SOL käidukorraldus teenusega on ärikliendi hoone turvaliselt hoitud.

Käidukorralduse peamine eesmärk on elektririkkeid ennetada, mitte tegeleda võimalike tagajärgedega. Selleks, et hoone elektrisüsteem oleks töökorras ja ohutu, vajab see järjepidevat hooldamist. Kui elektrisüsteemi peakaitsme nimivool ületab 100A, on käidukorraldus kohustuslik. SOL hooldab hoonete elektrikäitu selliselt, et elektripaigaldiste kasutamine ei ohustaks inimeste elusid, nende vara ega keskkonda.

Pakume käidukorralduse hooldusteenust erinevatel äripindadel:

 • Büroohooned
 • Kaubanduskeskused
 • Haridusasutused
 • Tööstushooned ja tootmishooned
 • Tervishoiuasutused
 • Spad ja spordikeskused
 • Laohooned
 • Hotellid
 • Kultuurikeskused

Käidukorralduse hooldusteenuse tellimiseks või lisaküsimuste korral võtke julgelt ühendust.

SOL Baltics pakub ka terviklahendusi erinevate kinnisvara hoonete süsteemidele nagu:

 • Jahutussüsteemi ja ventilatsiooni hooldus
 • Küttesüsteemide hooldus
 • Valvesüsteemide ja ATS hooldus
 • Hooneautomaatika hooldus
 • Hoonete põhi- ja sisetarindite tehnohooldus

Elektripaigaldise käit või elektrikäit on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja nii elektritöid kui elektripaigaldiste auditit. Elektripaigaldise käidukava on dokument või dokumentide kogum, mis määrab elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, lülitamiseks, juhtimiseks, kontrollimiseks ja hooldamiseks vajaliku korra, protseduurid ja toimingud. Professionaalsed tippspetsialistid kontrollivad ja vastutavad hoone elektrisüsteemide hoolduse eest, teostades seadusega ettenähtud käidukorraldust.

Elektripaigaldise käidukorraldaja on isik, kes on pädev õigusaktide kohaselt tagama elektripaigaldise nõuetekohast käitu.

Käidukorraldaja:

 • Koostab hoone elektripaigaldise käidukava
 • Kontrollib käidukava alusel hooldustööde teostamist
 • Teostab regulaarset elektripaigaldise kontrolli

Käidukorralduse, elektripaigaldise, elektrikaablite ja maanduspaigaldise hoolduse juurde kuuluvad tegevused

Käidukorraldus:

 • Siltide ja markeeringute, ohutusmärgistuse olemasolu
 • Kilbi elektriskeemide olemasolu ja vastavust tegelikkusele
 • Kontaktorite ja releede vibratsiooni ja müra jälgimine
 • Kuumenemisjälgede puudumise kontroll
 • Ühendusklemmide kinnituse kontroll
 • Elektrikäit
 • Elektrisüsteemide hooldus ja kontroll
 • Kaitselülitite seisukorra kontroll
 • Kaablite tähistuse seisukorra ja tegelikkusele vastavuse kontroll
 • Kaitseaparatuuri nõuetelevastavuse kontroll
 • Kruvi ja poltliideste seisukorra kontroll
 • Kontrollitakse kõigi vajalike maandusjuhtide olemasolu ja seisukorda
 • Käidutööde ajal jälgitakse kilpide ja seadmete puhtust, vajadusel puhastatakse

Valgustuspaigaldis:

 • Valgustite ja valgusallikate korrasoleku kontroll, vajadusel valgusallikate vahetus
 • Valgustuse juhtseadmete töö ja õigeaegse sisselülitamise kontroll
 • Valgustite puhtuse jälgimine ja korrastamiseks ettepanekute tegemine

Elektrikaablid ja maanduspaigaldis:

 • Paigaldise visuaalne ülevaatus ja korrastustöö ettepaneku tegemine
 • Kaabliotste klemmide kinnituse kontroll, vajadusel pingutamine
 • Programmkellade ja elektriarvestite kontroll
 • Programmkellade õigsuse visuaalne kontroll
 • Plommide olemasolu kontroll
 • Elektriarvestite korrasoleku visuaalne kontroll
 • Hoolduspäeviku pidamine ja täitmine
 • Piksekaitsesüsteemi hooldus vastavalt seadusele
 • Turvavalgustussüsteemi käit ning rikkevoolukaitselülitite testimine vastavalt seadusele ja hooldustööd
 • Elektrotehnilised mõõtmised ja tehniline kontroll

Küsi pakkumist

   


  sol baltics oü illustratsioon teenused