Elektrikäidu korraldus ja elektrisüsteemi hooldustööd

Elektripaigaldise käit on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja nii elektritöid kui ka muid töid. Elektripaigaldise käidukava on dokument või dokumentide kogum, mis määrab elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, lülitamiseks, juhtimiseks, kontrollimiseks ja hooldamiseks vajaliku korra, protseduurid ja toimingud.

 • Käidukorraldaja koostab käidukava elektripaigaldise kohta ja kontrollib selle jälgimist
 • Käidutööd vastavalt seadusele
 • Elektripaigaldise osaline visuaalne kontroll, jälgida elektriseadmete puhtust

Elektrijaotusseadmed ja kilbid:

 • Siltide ja markeeringute, ohutusmärgistuse olemasolu
 • Kilbi elektriskeemide olemasolu ja vastavust tegelikkusele
 • Kontaktorite ja releedevibratsiooni ja müra jälgimine
 • Kuumenemisjälgede puudumise kontroll
 • Ühendusklemmide kinnituse kontroll
 • Kaitselülitite seisukorra kontroll
 • Kaablite tähistuse seisukorra ja tegelikkusele vastavuse kontroll
 • Kaitseaparatuuri nõuetele vastavuse kontroll
 • Kruvi ja poltliidesteseisukorra kontroll
 • Kontrollitakse kõigi vajalike maandusjuhtide olemasolu ja seisukorda
 • Käidutööde ajal jälgitakse kilpide ja seadmete puhtust, vajadusel puhastatakse

Valgustuspaigaldis

 • Valgustite ja valgusallikate korrasoleku kontroll, vajadusel valgusallikate vahetus
 • Valgustuse juhtseadmete töö ja õigeaegse sisselülitamise kontroll
 • Valgustite puhtuse jälgimine ja korrastamiseks ettepanekute tegemine

Elektrikaablid ja maanduspaigaldis

 • Paigalduse visuaalne ülevaatus ja korrastustöö ettepaneku tegemine
 • Kaabliotste klemmide kinnituse kontroll, vajadusel pingutamine
 • Programmkellade ja elektriarvestite kontroll
 • Programmkellade õigsuse visuaalne kontroll
 • Plommide olemasolu kontroll
 • Elektriarvestite korrasoleku visuaalne kontroll
 • Hoolduspäeviku pidamine ja täitmine
 • Piksekaitse süsteemi hooldus vastavalt seadusele
 • Turvavalgustussüsteemi käit ning rikkevoolukaitselülitite testimine vastavalt seadusele ja hooldustööd
 • Elektrotehnilised mõõtmised ja tehniline kontroll

 

Küsi pakkumist