Kütteseadmed ja –süsteemid

KÜTTESÜSTEEMIDE HOOLDUS

 • Kütteautomaatika kontroll, sh küttegraafikute kontroll ja häälestamine
 • Torustike isolatsioonide kontroll
 • Mõõteseadmete kontroll
 • Lekete kontroll
 • Rõhkude ja temperatuuride kontroll primaar- ja sekundaarpoolel, vajadusel tasakaalustamine
 • Tsirkulatsioonipumpade kontroll
 • Kontrolli tulemusel ilmnenud probleemide kõrvaldamine
 • Paisupaagi eelrõhu kontroll
 • Soojusvahetite ja toruregistri läbipesu
 • Kütteperioodi alustamine ja lõpetamine
 • Küttekehade kontroll
 • Katelde hooldus
 • Soojuspumpade hooldus
 • Hooldusraamatu pidamine ning vajadusel FOKA registri jaoks andmete edastamine

Küsi pakkumist