Hooneautomaatikat tuleb kontrollida vastavalt hooldusjuhenditele

Hoone omanikul on vastutus teha oma kinnisvaraga seotud professionaalseid ja mõistlikke otsuseid.

SOL saab olla abiks seadustest ja hooldusjuhenditest tulenevate kohustuste jälgimisel ning kinni pidamisel.

Asjatundlikkuse põhimõtte kohaselt peab isik täitma hoolsuskohustust, et tagada oma tegevuses ohutus, nõuete arvestamine ja nõuetekohase tulemuse saavutamine. Asjatundlikkuse eelduseks on tegevuse eripärale vastavad teadmised ja oskused (Ehitusseadustik §10 lg 1).

Kes kasutavad?

Mida nad arvavad lahendusest?

Møller Auto Tallinn OÜTarvi Hirv Juhatuse liige

Tänaseks oleme SOL-i teenuseid kasutanud juba üle kolme aasta ja võin küll ilma igasuguse kahetsuseta tõdeda, et vahetus õigustas end igati. 

Loe rohkem

Ragn-Sells ASRainer Pesti Turundus- ja kommunikatsioonijuht

Ragn-Sellsile jagab SOL´ga sarnaseid väärtushinnanguid. See tähendab, et klient on  esikohal - soov osutada head klienditeenindust ja  luua valdkonna parimat kasutajakogemust.

Loe rohkem

Viimsi KeskusHaldusjuht

SOL Baltics OÜ osutab meie keskuses erinevaid korrashoiu teenuseid sh regulaarset tehnohooldust. Oleme SOL teenuste mahu ja kvaliteediga rahul.

Loe rohkem

Vajalikud hooneautomaatika hoolduse alla kuuluvad tegevused:

 • Automaatikakilpide ülevaatus ja korrastamine
 • Erinevate tehnosüsteemide automaatikasüsteemide kontroll paralleelselt arvutis ja objektil ning häirete toimimise kontroll
 • Automaatikakilpides paiknevate reguleeritavate seadmete kontroll ja vajadusel seadistamine
 • Signaallampide kontroll
 • Ajamite ja klappide kontroll
 • Ajamiga tuletõkkeklappide kontroll vastavalt kehtivale seadusele
 • Mootorventiilide toimivuse kontroll
 • Sagedusmuundurite ülevaatus ja toimivuse kontroll
 • Kõikide hooneautomaatika seadmete hooldus vastavalt hooldusjuhendile
 • Häirete edastuse kontroll
 • Suitsutõrje- ja suitsueemaldussüsteemide hooldus
 • Hooldusraamatu pidamine ja asjakohaste kannete sisse viimine

Hooneautomaatika koostisse kuuluvad erinevad juhtimiskilbid, täiturid (sagedusmuundurid, mootorid), erinevad andurid ja arvutid, mille toimivuse kontroll on hädavajalik.

Küsi pakkumist