Hoonete põhi- ja sisetarindid

Tarindite tehnohoolduse põhisisuks on ettenähtud sagedusega regulaarne ülevaatus, seisundi hindamine ja sellest tulenevate vajalike tehnohooldustööde kavandamine.

Soovituslik kontrolli sagedus sisetarindite puhul on kord aastas ja põhitarindite ülevaatust teostatakse vahemikus 3 kuni 5 aastat.

Põhitarindite hoolduse osas pakub SOL järgmist:

  • Välisuste toimivuse kontroll, õlitamine ning vajadusel reguleerimine
  • Akende korrasoleku kontroll, vajadusel reguleerimine, korrastamine ja õlitamine
  • Fassaadielementide korrasoleku ja kinnituse kontroll
  • Katuse- ja katuseräästaste hooldus, sh äravoolude ja lekete kontroll ning puhastamine
  • Hooldusraamatu pidamine ning remondiettepanekute tegemine

Hoone siseruumide tarindite hooldamisel pakub SOL sealhulgas järgmisi tegevusi:

  • Siseuste, vitriinide ohutuse ning funktsioneerimise kontroll ja korrastamine
  • Seinte pindade kontroll
  • Põrandakatete kontroll, vajadusel lahtiste osade kinnitamine
  • Lagede kontroll
  • Hooldusraamatu pidamine ning remondiettepanekute tegemine

Küsi pakkumist