Kütteperiood on lõppenud, kütteperiood algab

05. juuli 2021

Kütteperioodi lähenedes on vaja varakult ettevalmistusi teha, et see ei saabuks ootamatult.

Eesootavate külmade ilmadega toimetulemiseks on erinevaid võimalusi olenevalt sellest, millist küttesüsteemi talveks ette valmistatakse. Siin on meie kui valdkonna kvalifitseeritud spetsialistide soovitused.

1) Kui teie maja on kaugküttel:

 • pöörake tähelepanu küttesüsteemi seisukorrale ja soojusvahetitele, peske neid korrapäraselt. Kütteettevõtja nõuab, et seda tehtaks vähemalt kord iga nelja aasta tagant. Kui süsteemi korrapäraselt ei puhastata, tekivad probleemid soojusülekande, tõhususe ja juhtimisega;
 • teostage küttesüsteemis hüdraulilisi survekatseid, et olla kindel, et süsteem on töökorras ja õhukindel – nii väldite teie endi silmade all juhtuda võivaid suurõnnetusi ja saate leitud puudused enne kütteperioodi algust kõrvaldada;
 • teostage paisupaakide ennetav ülevaatus, puhastage mudamahutid ja teostage manomeetrite metroloogiline ülevaatus, kui nende ülevaatuse kehtivus on lõppenud;
 • torude, kütteseadmete, tarvikute asendamisel teostage küttesüsteemi hüdrauliline tasakaalustamine. Pärast hüdraulilist tasakaalustamist koostage aruanne, lisades küttesüsteemi skeemi ja märkides sellele kohandatud soojuskandja vooluhulgad;
 • kontrollige ringlustorusid ja nende toimimist;
 • taastage ekspluatatsioonis viga saanud torude ja tarvikute isolatsioon.

2) Kui teie maja on gaasiküttel:

 • tehke eriseadmeid kasutades torustiku tiheduskontroll;
 • kontrollige torustiku korrosioonitõrjet;
 • vaadake üle gaasikütteseadmete ohutus-, reguleerimis-, blokeerivad automaatika- ja alarmsüsteemid ning korstnad;
 • selleks, et seadmed tõhusalt töötaksid, peate süsteeme kontrollima ja kohandama ettenähtud režiimides töötamiseks;
 • teostage gaasipõletusseadmete ennetav hooldus.

Võta meiega ühendust pakkumise saamiseks.