SOL Baltics liitus Eesti Tööandjate Keskliiduga

20. jaanuar 2021

SOL Baltics on oma 1700 töötajaga üks suurimatest tööandjatest Eestis. Suure organisatsioonina tunneme kohustust arendada Baltikumi puhastusturgu ja lüüa kaasa tehnohoolduse ning pesumaja turu kasvamisel. Arendamiseks kaasame pidevalt oma partnereid nii toodete kui ka koolituste osas. Ilmselt oleme oma sektori suurimad koolitajad, sest soovime, et kvaliteet oleks kõrge ja meie töötajad kompetentsed. Usume, et organisatsiooni arengu suhtes oleme ise pigem teenäitajad, kui abivajajad. Me arvame, et Eesti puhastussektori erialased teadmised on ühed kõrgemad ja eeskujulikumad kogu Euroopas. Toimiv era ja riiklik koolitussüsteem ühelt poolt ja eestlaste loomupärane uuendustele pühendumine on siin tubliks vedajaks.

Nii meie ettevõtte kui ka kogu puhastussektori arengut piiravad hoopis teised mured kui puhastuskvaliteet või oskuste puudus. Need mured on pidev tööjõu puudus, osalist tööaega mitte soodustav sotsiaalmaks, puhastusteenindaja madal sissetulek (vaid 39% Eesti keskmisest palgast), 2019. aastal vastuvõetud tulumaksuseadus, mis ei soodusta töötamist ei erinevatel töökohtadel ega ka töötamist pensionärina, Eesti olematu immigratsiooni poliitika jpm. Need on peamised põhjused, miks SOL Baltics liitus Eesti Tööandjate Keskliiduga, et mõjutada koos suurema organisatsiooniga protsesse, millest on kasu rohkematele kui ainult ühele ettevõttele.

Eesti Tööandjate Keskliit (ETK) on mõjukaim ettevõtjate esindusorganisatsioon Eestis. Liikmeid ühendab soov lüüa kaasa parema ettevõtluskeskkonna kujundamisel. ETK esindab juba 1917. aastast tööandjate huve suhetes seadusandliku võimu, täitevvõimu ja ametiühingutega. ETK eristub teistest ettevõtlusorganisatsioonidest, sest keskendub suurele pildile Eesti ettevõtluskeskkonna arengus, tööturu osaliste suhetele, tööjõu kvaliteedile. Organisatsioon on ainus riiklikult tunnustatud sotsiaalpartner. Organisatsiooni juhib laiapõhjaline, 30 liikmest koosnev volikogu ning kõik ettevalmistused tehakse ära aktiivselt tegutsevates valdkondlikes töögruppides. SOL Balticsi esindajad on samuti pea igas töögrupis. Töögrupid on majandus ja maksud, tööturg, haridus, keskkond, tervishoid ja innovatsiooni käivituskoda.

Loodame, et kasu saavad koostööst mõlemad organisatsioonid. Meie saame suurema kandepinna oma murede lahendamiseks ja ETK-le oleme kindlasti pädevad partnerid paljudes valdkondades.

Kõigil soovijatel on võimalus avaldada oma mõtteid ja küsimusi ETK osas e-postile rinel.pius@sol.fi.

Loe lisaks: www.tooandjad.ee.