Oleme sõja vastu

07. märts 2022

SOL mõistab hukka Ukraina ründamise ja SOL mõistab hukka sõja.

Baltikumi inimestele võib tunduda see sõda veelgi lähemal, kui see tegelikult on, sest peaaegu igaühel meist on sõber, sugulane, hea tuttav või tuttava tuttav kas ukrainlane, valgevenelane või venelane, kes elab Kiievis, Minskis, Moskvas või mõnes teises linnas. Baltikumis elavad ajalooliselt peale kohaliku rahva veel mitmeid muid rahvuseid, sealhulgas nii ukrainlased, valgevenelased kui ka venelased. Osad on siin elanud kaua, osad on siin sündinud, osa neist on ka meie head kolleegid SOL-is. Täna ühendab neid kõiki rahvaid üks soov – see sõda peab lõppema. Ukraina, Vene ja Valgevene rahvas on selle sõja otsesed ohvrid.

Mida igaüks meist saab teha? Jääma rahulikuks ja toetama üksteist. Rahvusest hoolimata. Toetama oma sõpru, perekondi ja oma kolleege. Peame hoidma oma väärtuseid.

Kutsume üles kõiki, andke oma panus toetuseks sõja ohvritele, olgu selleks raha, toit või mõni muu abi. SOL Baltics on võtnud kõigil kolmel maal ühendust pagulaskeskustega ja andnud teada meiepoolsest valmisolekust pagulasi tööle võtta. See abi on tänuga vastu võetud, sest tegelikult ei ole palju selliseid töökohti, kus takistuseks ei ole keelenõue ega ka varasem ettevalmistus. Läti riik on juba muutnud oma seadusandlust, et see ei oleks takistuseks pagulaste tööle võtmisel. Eesti ja Leedu on seda seadust ka kohe täiendamas.

Tallinnas oleme juba kokku leppinud SOL Pesumajade ja Tallinna linnaga koostöö, et tagame suurele hulgale pagulastele nende riiete tasuta pesu. Nad on tulnud Tallinnasse suhteliselt väheste riietega ja seetõttu on neid vaja tihedalt pesta.

SOL Baltics annetab samuti raha Pagulaskeskustele kõigil kolmel maal, et toetada neid, kes seda praegu kõige rohkem vajavad.

Hea SOLi rahvas, märkame teineteist, ärme jäta kedagi üksi oma keeruliste mõtetega ja räägime üksteisega. Nii jääme ise vaimselt terveks. Eesti SOL-is on meil 20 koolitatud inimest vaimse tervise alal, nii töökeskkonnasaadikud kui personalitiim. Olge head ja võtke nendega ühendust, kui sellist abi vajate.

Avaldame toetust Ukraina rahvale nende vapruse eest. Tunneme sügavalt kaasa nii Ukraina kui ka Vene poolel hukkunute omastele. Soovime rahu igaühele ja kõikidele.