Mida silmas pidada kinnisvara tehnohooldaja või korrashoiu ettevõtte valimisel?

28. november 2018

lga kinnisvara omanik unistab olukorrast, kus hoone toimib korra­päraselt ja tehnosüsteemid on õigeaegselt ning tootja hooldusju­hendi järgi hooldatud. Sama oluline on, et hoone kasutajad oleksid rahul keskkonnaga, kus veedetakse suurem osa päevast. Just nende tingimuste olemasolul saab kindel olla, et kinnisvarahoolda­ja on teinud head tööd.

Ehitusseadustik sätestab, et omanik peab tagama ehitamise, ehitise ja selle kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele. Arvestades tänapäeval paigaldatavate tehnosüsteemide ja nende osade ehk sõlmede keerukust, on otstarbekas mõelda asjatundja kaasamisele ehitusseadustikust ja muudest normidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kuidas aga valida oma ärikinnisvarale tehnosüsteemide hooldaja, kes maja laitmatult toimivana hoiab? Asjaliku ja usaldusväärse koostööpartneri valik algab sellest, et pannakse enda jaoks paika soovid ja nägemus sellest, kuidas koostöö peaks toimima. Tuleb otsustada, kas kõikide tehnosüsteemide korrashoid usaldatakse ühe tehnohooldaja kätte, tehakse osa ise või kaasatakse mitmeid koostööpartnereid. Majanduslikult on otstarbekas valida üks asjatundja, kes korraldab kõikide tehnosüsteemide hooldust. Teenuseid ühelt ettevõttelt tellides saavutatakse hinnavõit. Nimelt kasutavad suured hooldusettevõtted teenuste pakkumisel tihti ka alltöövõtjaid, kellega on tänu pikaajalistele suhetele ja teenuse ostmise suurele mahule kokku lepitud paremates hindades.

Täisteenust ostes ei pea tellija muretsema ka üksikute lepingute täitmise pärast ning tal on üks kontaktisik. Ära kaob oluline kitsaskoht, milleks on erinevate lepingute töövõtupiirid. Ööpäevaringne abi ja avariiteenuse kättesaadavus on samuti väga tähtsa väärtusega tugiteenus. Näiteks pakub SOL Baltics OÜ oma lepingulistele klientidele tehnilist tuge ööpäev läbi. Vaga tähtsad on ka tulevase koostööpartneri kogemus ja referentsid. Arvestades kohaliku turu mastaape on võimalik välja uurida, milliseid hooneid on ettevõte siiamaani hooldanud ja kuidas sellega toime tulnud. Asjatundliku ja tuntud tegija portfellist võib leida nii mõnegi huvitava ja väärtusliku (sh ajalooliselt) objekti, mille tehnosüsteeme ettevõte hooldab. Kui teenuse tellijate hulgast leiab kohalikke omavalitsusi või riigi, on see väga hea näitaja, kuna nende omandis ja valduses on tõenäoliselt  mitmeid strateegilise väärtusega objekte. Kas teate, milline ettevõte hoiab silma peal Eesti  Rahva Muuseumi tehnosüsteemidel?  Usaldusväärsus ja kogemus on igal alal oluline, nii ka tehnohoolduses. Teadmiste ja kogemuste pagas ei teki üle öö, vaid erineva spetsiifikaga objektide ning seadmete teenindamise käigus. Hooned ja süsteemid   arenevad kiiresti, nõudes hooldajalt ajaga kaasas käimist, mida saab tagada pideva meeskonna koolitamise ja väljaõppega. Baltikumi suurim kinnisvarahooldusettevõte SOL Baltics OÜ panustab oma töötajate koolitamisse aastas 2% kogu ettevõtte käibest.

Kui ka sina oled huvitatud koostöövõimalustest ühe Baltikumi suurima kinnisvarahooldusteenuseid pakkuva ettevõttega, võta ühendust SOL Baltics OÜ müügiosakonnaga e- posti aadressil myyk@sol.ee või helista +372 5695 5038. Kui soovid teada, millised teenused ja kliendid veel peale Eesti Rahva Muuseumi (ERM) SOL- i portfelli kuuluvad, uuri lähemalt veebilehelt https://www.sol.ee/tehnosusteemide-hooldus/.

Avaldatud: Ekspress Meedia lisalehes Ärikinnisvara ja – haldus, november 2018