90% SOLi teeninduse juhtidest omab erialast kutsetunnistust

25. juuni 2021

Töötajate kompetentside järjepidev ja süsteemne arendamine on SOLi Inimeste juhtimise strateegia üheks oluliseks osaks. Aastas panustab SOL oma töötajate arendamisse üle 400 000 euro. Baltikumi üleste kompetentside arendamise plaanide elluviimisesse on kaasatud mitukümmend sisekoolitajat, ettevõtte koostööpartnerid, kutseõppeasutused ja teised koolitajad kolmes Balti riigis.

Kõrgel tasemel erialaste oskuste kohta annab tunnistust tõsiasi, et 90% SOLi teeninduse juhtidest omavad puhastuse või kinnisvara tehnohoolduse valdkonna kutsetunnistust.

Maikuus sooritas Eestis edukalt puhastusvaldkonna kutseeksami järjekordsed 10 SOLi teeninduse juhti, omandades kõrgeima ehk Puhastustööde juht, tase 5 kutsetunnistuse. Seekordne kutseeksamiks valmistumine oli eriline, kuna esmakordselt tehti seda üheskoos ettevõtte siseste koolitajate käe all. Kolmekuine arenguprogramm ehitati üles praktiliste moodulitena, mille käigus omandati eksamitööks vajalikke teadmisi sam m-sammult läbi erinevate rühmatööde, arutelude, analüüside ja esitluste. Eksamitööde käigus viidi läbi kliendiobjektide kaardistused, analüüsiti tööplaane, otsiti parendusvõimalusi läbi innovaatiliste koristuslahenduste, puhastusteenindaja töö lihtsustamise, koristuskvaliteedi tõstmise ning tööaja optimeerimise.

Lätis ja Leedus, kus puhastusvaldkonna kutseõpet taoliselt ei toimu ja kutsetunnistust saada pole võimalik, töötasime kaks aastat tagasi välja ettevõtte sisese teeninduse juhtide arenguprogrammi, mis järgib Eestis kehtivaid kutse omistamise nõudeid. Nii saavad SOLi teeninduse juhid ka Lätis ja Leedus omandada puhastuse valdkonna teadmised ja oskused samadel alustel nagu nende Eesti kolleegid. Kutsetunnistuse asemel kinnitab nende omandatud taset peale eksami sooritamist aga hoopis SOLi tunnistus.

Puhastustööde juht, tase 5 tublide õppurite ettevalmistav õppeprotsess SOL koolitusklassis_grupp 1

Puhastustööde juht, tase 5 tublide õppurite ettevalmistav õppeprotsess SOL koolitusklassis_grupp 2