Kuidas valida tehnohooldajat?

12. juuni 2017

Kinnisvarahooldaja on teinud head tööd siis, kui hoones toimib kõik justkui õlitatult ja kaebusi ei ole. Sellisest olukorrast unistab iga hooneomanik. Kuidas aga valida oma ärikinnisvarale tehnosüsteemide hooldaja.kes maja laitmatult toimivana hoiab?
Valik algab sellest, et pannakse enda jaoks paika soovid ja nägemus sellest, kuidas asjad peaksid toimima. See tähendab, et otsusta ära, milliste töödega tegeled hoone juures ise ja millised tellid hooldajalt. Kindlasti vaata üle kulude pool. Lisaks otsestele kulutustele võta arvesse ka oma töötajate koolitamis- ja asendamiskulusid ning tööde korraldamisele kuluv aeg. Loomulikult sõltub partneri valik ka hooldatava hoone suurusest ja tehnosüsteemide keerukusest, kuid üldiselt on tänapäevaste ärihoonete automaatika niivõrd keeruline, et see nõuab eriväljaõppega inimesi.
Tehnohooldaja valik on oluline otsus seetõttu, et sellest sõltub piltlikult öeldes hoone tervis. Rääkimata meelerahust, milleni jõuab omanik siis, kui tema hoones kõik tõrgeteta toimib!

Võtmetähtsusega küsimused tehnohooldaja valikul

1. Milline on hooldusettevõtte kogemus? Uuri välja, milliseid hooneid on ettevõte siiamaani hooldanud ning kuidas sellega toime tulnud. Kas kõik on sujunud? Suhtle hooldusettevõtte seniste partneritega ja küsi, milline on olnud nende kogemus firmaga.
2. Kas ta pakub kõiki teenuseid või ainult mingit osa vajalikust? Teenuseid ühelt ettevõttelt tellides võid saada hinnavõitu. Nimelt kasutavad suured hooldusfirmad teenuste pakkumisel ka alltöövõtjaid, kuid tänu pikaajalistele suhetele ja teenuse ostmise suurele mahule on välja kaubeldud head hinnad ja kokkuvõttes tuleb kompleksteenuse ostmine isegi odavam, kui teenuste tellimine erinevatelt pakkujatelt. Täisteenust ostes ei pea tellija muretsema üksikute lepingute täitmise pärast ning tal on üks kontaktisik. Ära kaob oluline kitsaskoht, milleks on erinevate lepingute töövõtupiirid. Näiteks kui hoonet köetakse ja jahutatakse ventilatsioonisüsteemiga ja igale süsteemile on sõlmitud eraldi hooldusleping, kus ei ole sätestatud töövõtu täpseid piire, võib avariiolukordade lahendamine olla keeruline. Eri pooled saavad väita, et nende vastutusalas kõik toimib, kuid tegelik probleem ning süsteemide koostööküsimused jäävad lahendamata.
3. Kas tegemist on usaldusväärse ja tuntud tegijaga? Kogemus on igal alal oluline ja nii ka tehnohoolduses. Usaldusväärne tehnohoolduspartner on igal ajal kättesaadav ja temalt saab alati kasulikku nõu. Teadmiste- ning kogemustepagas ei teki üleöö, vaid erineva spetsiifikaga objektide ja seadmete teenindamise käigus. Ehk et referentsid räägivad paljutki!
4. Milline on hooldusmeeskonna tase? Tee kindlaks, milline on hoolduspartneri meeskonna väljaõppe tase ja kas neid koolitatakse pidevalt. Hooned ja süsteemid arenevad kiiresti, nõudes hooldajalt ajaga kaasas käimist.
5. Kas ja kuidas suudab ettevõte reageerida, kui juhtub mõni avariiolukord? Selgita välja, kuidas on korraldatud ööpäevaringne abi ja avariiteenuse kättesaadavus? Kuidas on firmas lahendatud asendused näiteks puhkuste ajal või mõne töötaja haigestumisel? Need asjad on kindlasti ladusamalt korraldatud just suuremates ettevõtetes.
6. Millised on kinnisvara asukohast tulenevad eripärad? Millised tehnohooldusega tegelevad ettevõtted üldse sinu kinnisvara lähedal tegutsevad? Tõenäoliselt pole mõistlik palgata ettevõtet, mil ei ole sinu piirkonnas seni ühtki objekti ja mis põhiliselt tegutseb hoopis teises Eesti otsas.

Raivo Preemet
SOL Baltics OÜ kinnisvarahoolduse müügi- ja arendusjuht

Antud artiklit saab lugeda Äripäeva Kinnisvara lisalehest, mis ilmus 12.06.2017.

Ventilatsioonisüsteemid

Ventilatsioonisüsteem on üks neist hoone keerulistest süsteemidest, mis vajab korrashoiuks eriväljaõpet. Pilt: Sven Tupits