Juhtumiuuring: puhastusteenuste sektoris piiratakse kokkupuudet ohtlike ainetega

20. aprill 2018

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet viis läbi juhtumiuuringu SOL Baltics näitel.

Vaatasime üle oma hankesüsteemi ja piiras igapäevaselt kasutatavate puhastusvahendite hulka kolme põhitooteni: üks neist sisaldab kahte ohtlikku koostisainet väga väikeses koguses, ühte ei peeta ELi õigusaktide alusel ohtlikuks ja kolmas on puhastatud vesi, mille koostises ei ole üldse kemikaale.

Põhjalik koolitus, lihtsaks tehtud ohutus- ja tervisejuhised ning isikukaitsevahenditega varustamine aitasid uut lähenemist tõhustada.

Loe rohkem: https://osha.europa.eu/et/publications/estonia-limiting-exposure-dangerous-substances-cleaning-sector/view.