Juhised standard INSTA 800 kasutamiseks

13. jaanuar 2021

SOL Latvia on osaline projektis Cost Effective, Need Based Cleaning INSTA 800 (Kuluefektiivne, Vajaduspõhine koristus INSTA800). Ühe osana projektist on projektipartnerid ühiselt kokku pannud juhise, kasutades INSTA800 standardi käsitluse teadmisi ja kogemusi seitsmest erinevast riigist.

Juhis on loodud selleks, et kasutajatele selgitada INSTA800 standardi erinevaid olukordi, mis puudutavad puhastusteenuse müümist, ostmist ja hindamist. Juhis annab praktilisi nippe probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, millega kasutajad võivad INSTA800 standardi teenuse puhul kokku puutuda.

Vajuta siia juhise lugemiseks: INSTA800 juhised.

Juhend inglise keeles.

Juhend läti keeles. 

Juhend islandi keeles.

Juhend taani keeles.

Juhend rootsi keeles.

Juhend soome keeles.