SOL Baltics juhtimissüsteem vastab ISO standardite kõrgetele nõudmistele

05. november 2019

Läbisime juunikuus edukalt ISO standardite resertifitseerimise auditi, mille viisid läbi Eestis ja Leedus meie partneri BM Trada audiitorid.

Auditi käigus ei tuvastatud ühtegi puudust (mittevastavust). Selle tulemusena on SOL Baltics’ile omistatud kolme ISO standardi sertifikaadid, mis annavad tunnistust, et meie kvaliteedijuhtimine (ISO 9001), töökeskkonna juhtimine (ISO 45001) ja keskkonnajuhtimine (ISO 14001) on väga kõrgel tasemel.

Audiitorid andsid meile ka head nõu ja tegid mõningaid ettepanekuid, kuidas saaksime veelgi rohkem panustada tööohutusse ja hoida meid ümbritsevat keskkonda. Samuti kavatseme veelgi suuremalt ja hoolsamalt valida oma partnereid, kes SOLi nimel meie klientide juures tööd teevad ja partnereid, kellega me koostööd teeme. Soovime, et ka need ettevõtted toimiksid vastutustundlikult ja järgiksid meile olulisi põhimõtteid nii oma töö juhtimise korraldamisel, kui ka tööohutuse ja keskkonnahoiu osas.

   

Evely Gorobinski, Baltikumi personali- ja kvaliteedijuht