INSTA800 kasutamise eelised

12. november 2020

SOL Baltics Lätis osaleb projektis Kuluefektiivne, Vajaduspõhine koristus – INSTA800 (Cost Effective, Need Based Cleaning – INSTA800).  Projekti osana on kõik partnerid loonud INSTA800 standardi juhised seitsmest Euroopa riigist.

Projekti partnerid on koostöös koostanud nimekirja eelistest, mida teenuse pakkujad ja teenuse ostjad saavad kui valivad INSTA800 kasutamise.

Teenuse ostjad:

  • Vähem kaebusi – teenuse ostjate töökoormus väheneb, kuna vähem on kaebusi ja koristamisega seotud probleemide lahendamiseks kulub vähem aega.
  • Parem õhukvaliteet siseruumides koos tolmu monitooringuga.
  • Vara väärtus – puhtuse monitooring mängib rolli ka vara väärtuse säilitamisel.
  • Muud teenusevälised probleemid leiavad samuti lahenduse – kuna teavet kogutakse süstemaatiliselt, lahendatakse probleeme ka väljaspool teenust (avastused, et midagi vajab parandamist, ruumi kasutajad peaksid olema ettevaatlikumad, eritööd vajavad tegemist jne)

Teenuse pakkujad:

  • Parandusmeetmete vajaduse vähendamine – oskusteave õigete toimingute tegemiseks õigel ajal. Näiteks saab puudused kõrvaldada enne, kui klient ei ole rahul puhtuse kvaliteediga.
  • Teadmised kantakse üle – INSTA800 objekti teadmised kanduvad üle ka teistele objektidele, kus INSTA800 järgi ei tegusteta. Põhiprintsiipi – puhtuse loob puhastus, mitte puhastustegevus – saab rakendada kõigis ruumides.
  • Koristusteenuse profiili tõstmine – kliendi tunnustust nähakse; puhastusteenuse asjatundlikkust märgatakse.

Loe ka, mida SOL Läti maajuht Kurmet Vasser INSTA800 kasutamise kohta arvab:

INSTA800 loob aluse usalduslikule koostööle kliendi ja teenusepakkuja vahel, kuna on võimalik kokku leppida ja kirjeldada usalduse rikkumise tagajärjed. INSTA800 kasutamine nõuab teadlikku klienti, kes hindab puhtust ja on valmis investeerima aega ning energiat selle saavutamiseks, eesmärgiks aja ja närvide säästmine võimalike vaidluste ja arusaamatuste lahendamisel.

Puhastusteenuse töödejuhatajale annab see tõeliku pildi objekti puhastamisest, töö tulemustest ja võimalikest arendustegevustest. Puhastusteenindajaid on lihtsam instrueerida, kuna ootused tulemustele on kirjeldatud ja kokkulepitud kvaliteediprofiilis.

INSTA800- ga on lihtne kontrollida teenuse kvaliteeti ja anda tagasisidet puhastusteenindajatele, kuna kvaliteedinõudses on kogu lepinguperioodi vältel samad ja ei sõltu inspekteerija isikust.

Teenuse hinda on lihtsam kalkuleerida, kuna kliendi ootused kvaliteedile ja teenuse sisu on konkreetselt kirjeldatud. 

Loe projekti kohta lisa: https://www.sol.ee/uudised/sol-osaleb-rahvusvahelises-projektis-insta800/.