Hoolime, märkame, toetame!

18. oktoober 2021

SOL on seadnud selle aasta eesmärgiks ohutu töökeskkonna ja tervise edendamise, fookusega vaimsele tervisele.

Koostöös koolitaja Tuuli Junolaineni ja MTÜ Peaasjad on meie töökeskkonnasaadikud ja personalitiim omandanud vaimse tervise esmaabi koolitusel teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, et oma kolleege paremini toetada.

Teame nüüd, kuidas:

  • märgata inimest, kellel on muresid või probleeme
  • ära tunda erinevad psüühikahäirete sümptomid
  • pakkuda esmast abi
  • jagada infot, et inimene jõuaks vajaliku professionaalse abini
  • hoida ja toetada iseennast

Väärtustame vaimset tervist: hoolime, toetame, hoiame nii iseennast kui ka teisi!