Viiruste leviku tõkestamisele aitab kaasa hooldatud ventilatsioonisüsteem

07. aprill 2020

Viiruste leviku tõkestamisel on väga oluline osa korrektsel ventilatsioonisüsteemide kasutamisel ja hooldusel. Meie koolitatud tehnohooldusspetsialistid on end täiendanud uute teadmistega ja valmis kõigile klientidele asjalikku nõu andma ning vajalikku teenust osutama.

Toome välja peamised soovitused äri- ja ühiskondlike hoonete ventilatsioonisüsteemi kasutamisel:

 • Kui hoone on igapäevases kasutuses, siis ventilatsiooni täiskiirusel kasutusaega tuleb pikendada. Ventilatsiooni ei ole soovitatav öiseks ajaks välja lülitada, vaid see peab töös olema ööpäevaringselt.
 • Kui hoone on suletud ehk ei ole igapäevases kasutuses, siis ventilatsiooni täielikult välja lülitada ei tohi, vaid see tuleb jätta tööle tavapärasel režiimil.
 • Kui hoones on kasutusel õhutagastusega süsteem (siseõhk ringleb), siis see tuleb ümber seadistada nii, et kasutataks ainult värsket õhku.
 • Kui WC-des on väljatõmbeventilatsioon, siis ei tohiks lisaks aknaid avada, kuna siis ei ole tagatud piisav väljatõmme. Alati peab WC-s vett lastes prill-laua kaane enne sulgema. WC-de ventilatsioon peab töötama täiskiirusel 24/7.
 • Ruumide niisutamisest ei ole viiruse leviku tõkestamisel kasu.
 • Ruumide temperatuuri langetamisest ei ole viiruse leviku tõkestamiseks kasu, pigem vastupidi. Madalamal temperatuuril, näiteks 4 kraadi, püsib viirus pindadel kauem.
 • Hoones tuleb lasta üle kontrollida ventilatsiooniseadmete rootorsoojusvahetite tihendid/harjad, et väljatõmbe- ja sissepuhkeõhu segunemine oleks minimaalne.

Laske spetsialistil üle kontrollida ka rõhkude vahe seadmes (rootorist väljatõmbeõhu pool ei tohi olla suurem rõhk, kuna siis tekib õhuleke).

 • Vältige nende seadmete kasutamist, mis õhku ruumipõhiselt ringi ajavad (jahutusseadmed/ fancoilid, küttekalorifeerid, jahutustalad). Kui nende kasutamine on siiski vältimatult vajalik ruumi jahutamiseks või kütmiseks, peaksid need pidevalt töötama, et vältida järsku peenosakeste vabanemist seadmete filtritest seadme käivitumisel. Need seadmed tuleks kas täiesti välja lülitada või pidevalt käigus hoida (ventilaatorid pidevalt töös).
 • Kui ruumides on olnud teadaolev viiruse juhtum, tuleb eelmises punktis mainitud seadmete filtrid enne nende käivitamist välja vahetada.
 • Tavapärase ventilatsioonisüsteemi filtrid ei kaitse viiruse eest ja neid on soovitatav vahetada samasuguse regulaarsusega nagu tavapäraselt. Filtrites võib olla viirust, seega nende vahetamisel tuleb kasutada respiraatorit (FFP3, minimaalselt FFP2), kaitseriietust ja kindaid.
 • Lõpetuseks, ventilatsioonitorustiku puhastamine üksi ei anna täiendavat efekti, ventilatsioonisüsteem tuleb pidevalt käigus hoida.

Kui soovite lasta oma hoone ventilatsioonisüsteemid üle vaadata ja tellida neile korrektset hooldust, siis SOL tehnohooldusspetsialistid on alati valmis aitama.

Küsi pakkumist: