Ettevõttes SOL Baltics saab lühike inimene redeli

27. detsember 2017

Sageli on vähenenud töövõime ajutine, seetõttu tuleb pidevalt tagada, et töökoht ja tehtavad ülesanded oleksid jõukohased. Eesti Päevalehe küsimustele vastas SOL Balticsi personali- ja kvaliteedijuht Evely Gorobinski.

Milliseid töid vähenenud töövõimega inimesed teevad?

SOL Baltics OÜ on vähenenud töövõimega inimestele tööd pakkunud juba mitmeid aastaid. Praegu töötab meil Eestis 330 vähenenud töövõimega inimest, kes teevad peamiselt puhastusteenindaja, majahoidja, nõudepesija ja pesula teenindaja tööd.

Milliseid tingimusi olete nende tööle võtmiseks pidanud looma?

Iga vähenenud töövõimega tööotsijaga arutame enne tema tööle asumist läbi tema soovid, vajadused ning erinõuded tööle või töökohale. Proovime leida inimesele just sellise töö, mis tema töövõimele kõige enam sobiks. Soovi korral korraldame töötajale proovipäeva, et mõlemad pooled saaksid aru, kas töö on sobilik ja milline on selle mõju konkreetse inimese tervisele.

Näiteks tuli proovipäevale naisterahvas, kes on üsna lühikest kasvu, mis tekitas talle muret töökoha leidmisel. Oma lühikese kasvu tõttu ei ulatanud ta paberihoidikuid täitma ega nõusid kappi panema. Soetasime talle kaheastmelise redeli, millele tekitasime koha tema koristuskärus. Vaatasime üle ka tema töökoormuse ja vähendasime seda talle sobivaks.

Meie jaoks on oluline, et iga töötaja saaks põhjaliku väljaõppe. Uus töötaja alustab meie koolituskeskusest, kus õpetame talle selgeks tööks vajalikud baasoskused. Töötaja õpib selgeks praktilised töövõtted. Üsna sageli tulevad vähenenud töövõimega inimesed töövestlusele koos tugiisikuga. Mitmed neist jätkavad ka töötegemist koos tugiisikuga.

Millised olid suurimad hirmud vähenenud töövõimega inimeste palkamisel? Kas need realiseerusid või osutusid pigem alusetuks?

Vähenenud töövõimega inimeste tööle võtmisel võivad tööandjal tekkida kõhklused: kas ta saab ikka selle tööga hakkama, kas suudab tööks vajalikke töövõtteid omandada, kas saavutab töö tegemiseks vajaliku kiiruse, kas ta sobitub kollektiivi, kas kliendi töötajad võtavad meie töötaja omaks jne. Õnneks ongi paljud seda laadi hirmud ja mured tihti alusetud. Kogemus on näidanud, et kui annad inimesele vabadust, julgustad teda ning toetad, siis õpib ta kiiresti ja on oma töös väga tubli.

Ka meie lühemat kasvu töötaja on saanud oma tööga suurepäraselt hakkama. Alguses tundsime muret, kuidas ta ennast kollektiivis tunneb ja kuidas oma tööga hakkama saab, kuidas suhtub klient puhastusteenindajasse, kes on väga väikest kasvu ning näeb erinev välja. Samuti tundsime muret, kuidas ta end ise tunneb nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Praegu võime öelda, et kaastöötajatel läks harjumiseks pisut aega, kuid nüüd on nii töötaja ise kui ka kolleegid väga hästi kohanenud ja töötaja omaks võetud. Tuleb tõdeda, et juhil tuleb temaga tegeleda küll pisut rohkem kui teiste puhastusteenindajatega, kuid ta töötab sama tublilt nagu teised töötajad. Töötaja kiituseks saab öelda, et klient on tema tööga väga rahule jäänud.

Miks olete otsustanud tööle võtta vähenenud töövõimega inimesi?

Võtame julgelt tööle vähenenud töövõimega inimesi, kuna usume, et inimesele, kes soovib tööd teha, tuleb anda võimalus. Meie ettevõte pakub mitmeid teenuseid paljudele klientidele, mis võimaldab leida vähenenud töövõimega inimesele töötamiseks sobiva keskkonna ja sobiliku töö. Lisaks saame olla paindlikud pakutava tööaja osas. Võimalus on töötada hommikul, päeval, õhtul või öösel, graafiku alusel, täis- ja osalise ajaga ning hooajalistel töödel.

Oleme veendunud, et enamikul vähenenud töövõimega inimestel on soov panustada ning olla kaasatud ja kasulik. Hooliva tööandjana saamegi anda neile selleks võimaluse.

Millised on teie soovitused ettevõttele, kes soovib palgata vähenenud töövõimega inimest, aga kahtleb veel selles otsuses?

Meie kindel soovitus tööandjale, kes kaalub vähenenud töövõimega inimese tööle võtmist, on seda julgelt teha.

Alguses tasub võtta aega ning arutada tööle kandideerijaga läbi kõikvõimalikud piirangud või erivajadused, nii füüsilised kui ka psühholoogilised. Analüüsida pakutava töö ja töökoha vastavust töötaja vajadustele ning kaaluda võimalusi töö lihtsustamiseks, töökoha kohandamiseks või tugiisiku kaasamiseks, kui selleks on vajadus. Sageli on inimesel töövõime vähenenud ajutiselt, näiteks kas õnnetusjuhtumi või pikaajalise haiguse tõttu. Sel juhul võivad olla ka kohendused, mida tehakse, ajutised ning töötaja tervise paranedes suudab ta juba rohkem panustada ega vaja enam töötamiseks eritingimusi.

Oluline on panustada teavitustöösse. See hõlmab juhtide, töötajate, vajadusel kliendi teadlikkuse tõstmist sellest, mida toob endaga kaasa vähenenud töövõimega töötaja liitumine kollektiiviga. Seda eriti juhul, kui see toob kaasa kas töös või töökeskkonnas ümberkorraldusi. Kasuks tuleb ka töötaja eripäradest teadaandmine kollektiivile, mis vähendab hirme ja eelarvamusi ning tagab töötaja sujuvama sisseelamise.

Aega tasub võtta ka töö sisu ja töötaja rolli selgitamisele, mis aitab töötajal paremini mõista talle pandud ootuseid ning ettevõttes kehtivaid kokkuleppeid. Kui töötaja alustab töötamist iseseisvalt, tuleb talle korrapäraselt tagasisidet anda ning vajadusel tuge pakkuda.

Meie ettevõte teeb vähenenud töövõimega töötajate tööle võtmisel koostööd Eesti Töötukassa, Astangu Kutsehariduskeskuse ning mitmete erialaliitude ja MTÜdega.

Artikkel ilmus 27. detsembri Eesti Päevalehe erilehes “Märka võimalusi” ja delfi.ee Kasulik sektsioonis, mida saab lugeda ka siit: http://kasulik.delfi.ee/news/kasulikselgitab/ettevottes-sol-baltics-saab-luhike-inimene-redeli?id=80651695.