Esileht  /   test - SOL

  KLIENDI RAHULOLU KÜSITLUS

  Tehnosüsteemide korrashoid

  Palun andke oma hinnang SOL Baltics Tehnosüsteemide korrashoiu teenuse kvaliteedile ja ettepanekud teenuse kvaliteedi parendamiseks. Tehke vastavasse kasti märge. Hinnata tuleks töö tulemust, mitte isiksust.

  Naer - SOL teenus toimib eesmärgipäraselt ja väga hästi
  Naeratus – teeninduse üldine tase on hea
  Kesine – teeninduskvaliteedis palju parendamisvõimalusi
  Nukker – teeninduse üldine tase enamasti üsna kehv
  Nutune – teeninduse üldine tase on eranditult väga halb

  Teenuse liik / tööpiirkond
  Naer
  Naeratus
  Kesine
  Nukker
  Nutune

  Rahulolu tehnosüsteemide korrashoiu teenusega üldiselt

  Rahulolu tehnosüsteemide korrashoiu töid teostava tehnikuga

  Rahulolu hooldustööde teostamisega

  Rahulolu lisatööde teostamise ja kompetentsusega

  Hoolduspäevikute korrasolek objektil

  Kui märgite hinnanguks „kesine”, „nukker” või „nutune”, siis palun märkige tabeli alla milles rahulolematus konkreetselt väljendub.