Juhime ja arendame talente ettevõttesiseselt

21. märts 2022

Kui töötaja teeb karjääri, siis mõeldakse selle all enamasti töökohal struktuuriredelil üles ronimist. Reaalsuses on karjäär palju mitmekülgsem ja haarab endasse peale ametialase trepi ka inimese elu erinevad rollid.

Inimesed ei tööta sugugi ainult ühes valdkonnas terve elu nagu aastakümneid tagasi oli harjutud nägema. Inimesed muutuvad pidevalt, nii sisemiselt kui ka välimiselt,  tekivad uued huvid ja vajadused. Tänapäeval tehakse  tööelus pause, vahetatakse ameteid, muudetakse oma töökoormusi, omandatakse uusi oskusi ja liigutakse erinevate organisatsioonide vahel. Seega saab karjääriks nimetada ka isiklikku rahulolu, enesearengut ja erinevaid (töö)suhteid.

SOL Baltics on ettevõte, kus töötajate areng on juhtkonna südameasjaks.

Meie ettevõte on piisavalt suur, et anda võimalus praktiseerida ja õppida erinevaid oskusi, minna ühest osakonnast teise või tõusta oma valdkonnas tippu.

Heaks näiteks on siin Priit, kes tuli SOL-i eelmisel aastal tehnohoolduse äriüksusesse haldusjuhiks. Tema ülesandeks oli korraldada ja teostada töid tehnohoolduse klientide juures. Priit ei saanudki väga kaua antud tööd teha. Juba aasta lõpus tehti talle ettepanek asuda tööle puhastuse äriüksuse juhi ametikohale. Priit ütleb selle peale, et oli tegelikult positiivselt üllatunud pakkumise üle, ja usub, et ettepanek tuli suuresti ka selle tõttu, et ta oli suutnud ennast hästi ja kiiresti sisse elada ning ettevõte märkas tema pingutust. Priit ütleb, et uus töö on suur ja huvitav väljakutse. Kuigi valdkond on erinev, siis kliendid ja ettevõte on ikkagi tuttavad ja seetõttu oli ka lihtsam sisse elada uude ametisse. Muidugi on suureks abiks kolleegide ja juhtide toetus.

Karjäärijuhtimise protsessi olemasolu ettevõttes tõstab töötajate motivatsiooni, rahulolu ja seotust ettevõttega. Palga ja motivatsioonipakettide kõrval on aina olulisemad eneseteostus ja -arendus ning enda konkurentsivõime tõstmine tööturul.

Lahkumisintervjuudes on töötajad sageli välja toonud üheks lahkumise põhjuseks ettevõttesiseste karjäärivõimaluste puudumise. Karjäärijuhtimine ja töötajate kasvatamine ettevõtte sees aitab häid töötajaid hoida ja vähendab sellega töötajate asendamise kulusid ja vabatahtlikku voolavust.

SOL-is on 2 korda aastas arenguvestlused, kus alati räägitakse ka töötaja arengusoovidest ja võimalusest areneda ettevõtte sees, samuti töötajate huvidest ja valdkondadest, kus ta tahaks või saaks kaasa lüüa.

Nii on saanud õppida mitmed töötajad näiteks siseaudiitoriteks. Paljud töötajad on avaldanud soovi osaleda erinevates töögruppides või hoopis kirjutavad teemaartikleid ettevõtte kodulehele või Facebooki. Neid töid tehakse oma põhitöö kõrvalt heameelega, sest need pakuvad huvi, arendavad uusi oskusi ja annavad võimaluse ennast kurssi viia ning osaleda ettevõtte erinevate tegevuste ja külgedega.

Sellist töötajate arendamist soodustab ka ettevõtte avatud, selge ja läbipaistev töökultuur, mida toetab meeldiv ja positiivne töökeskkond.

Marina on SOL Balticsis tööl alates 2020. aastast. Tööle asus ta toona korrastusjuhina vastutades laevade puhastusteenuse korrektse tagamise eest. Seoses struktuuride ümberkorraldusega vabanes äriüksuse juhi ametikoht ja selle täitmiseks korraldas ettevõte sisemise konkursi. Marina otsustas ka kandideerida. Ta ise ütleb, et tal on lausa vajadus kogu aeg edasi liikuda ja areneda. Konkursil tuli lahendada erinevaid ülesandeid ja endalegi üllatusena olid Marina tulemused kõige paremad ning valik langeski tema kasuks. Tänaseks on Marina juba sisse elanud, oma suurenenud vastutusega harjunud ning väga rahul, et julges kandideerida. Ta kiidab ettevõtet selle eest, et lastakse oma töötajatel ennast arendada ja õppida uusi ameteid. Positiivne tagasiside on alati toeks.

SOL on pidevalt muutumises, püsides kaasajas, andes töötajatele maksimaalse turvatunde ja võimalusi enesearenguks. SOL ettevõttena on paindlik, vastutulelik, moodne ning tulevikku vaatav.

Töötajatele lähenetakse individuaalselt,  arvestades nende omapära ja temperamendiga.

SOL on lameda struktuuriga ja pigem nähakse uusi võimalusi rohkem horisontaalseks karjääriks, mille puhul töötaja võtab juurde ametikohustusi ja vastutusvaldkondi või liigub ühest osakonnast teise.

Meelis töötab SOL Balticsis juba 6 aastat. Tema alustas oma karjääri müügijuhina. Seoses struktuurimuudatustega möödunud aasta lõpus, tekkis erinevaid vabasid ametikohtasid. Meelisele pakuti karjäärivõimalust tehnohoolduse äriüksuses, kus tema uueks ametiks  on tehnohoolduse  haldusjuht. Meelis ise ütleb, et uued ülesanded on huvitavad, kuid töödünaamika hoopis teine kui müüki juhtides. Meelise sõnul on see päris suur väljakutse, kuid toetus sisseelamise ja heade toetavate kolleegide näol aitab palju.

Kõik kulutused, mis on tehtud töötajatesse, on investeeringud ja toodavad tulevikus ettevõttele tulu. Sellised investeeringud on märk töötajatele, et organisatsioon hoolib neist ja on valmis panustama nende arengusse. Ka töötaja samastab end sel juhul rohkem ettevõttega ning toodab suuremat väärtust.